Piletimüügieeskirjad kehtivad alates 01.01.2022

 

1. MÕISTED

1.1 Reisijateveoteenuse (edaspidi «Reisipilet») broneerimisel ja ostmisel sõlmib Klient (edaspidi «Reisija») veolepingu (edaspidi «Lend» või «Reis») transporditeenuse osutajaga OÜ Valgis (edaspidi » Valgise buss» või «Vedaja»).

1.2 Esialgne sõidupilet on algne reisija ja vedaja vahel sõlmitud leping enne Reisipileti muudatusi.

1.3 Reisi esialgne alguskuupäev on reisija ja vedaja vahel kokku lepitud kuupäev, mis kajastub originaalpiletil.

1.4 Ametlik edasimüüja (edaspidi «Agent») — juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on Vedaja poolt volitatud Reisipileteid müüma, muutma ja tagastama vastavalt kehtivatele Valgis kehtivatele piletimüügieeskirjadele.

2. REISIPILETID

2.1 Sõidupilet annab reisijale õiguse kasutada transpordivahendit koos istekoha pakkumisega.

2.2 Reisija peab tõendama oma sõiduõigust bussi sisenedes. Selleks esitab reisija:
2.2.1 Eesti siseliinidel:
2.2.1.1. kehtiva sõidupileti füüsilisel kujul.
2.2.2. kehtiva reisidokumendi (pass / kodakondsuse järgne ID kaart ).
2.2.2.2. Kui sõidupilet on ostetud soodustusega, peab reisija tõendama õigust valitud soodustusele. Vastasel juhul tuleb reisijal tasuda hinnavahe täishinna ja soodushinna vahel.
2.3.1. Sõidupileti eest tasumisega kinnitab reisija ühtlasi, et on tutvunud ja nõustunud vedaja käesolevate Reeglitega, mis asuvad kodulehel www.valgisbus.ee.
2.6 Sõidupileti eest tasumisega kinnitab reisija ühtlasi, et on andnud vedajale korrektse e-posti aadressi/kontakttelefoni numbri, et vedajal oleks võimalik edastada reisijale olulist reisiinfot.

3. SÕIDUPILETI MÜÜGI ÜLDTINGIMUSED

3.1 Sõidupiletit on võimalik osta:
3.1.1. agendi juures internetis portaalis www.tpilet.ee või Cargobusi esinduse kassas, sellistel juhtudel sõidupileti hinnale võivad lisanduda agendipoolsed teenustasud;
3.1.2. Reisipilet võib osutada vahetult enne väljumist ka bussijuhilt vabade kohtade olemasolul bussis.
3.1.3. Sõidupileti ostmisel internetist või ametlikust mobiilirakendusest on võimalik tasuda:
3.1.3.1. pangalingiga;
3.1.3.2. pangakaardiga (sõltuvalt riigist);
3.2. Sõidupileti ostmisel bussijuhilt on võimalik tasuda sularahas eurodes või maksekaardiga.
3.3. Sõidupileti ostmisel peab reisija vedaja nõudmisel teatama järgmised andmed: reisija ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon, e-maili aadress, soovitud reisi kuupäev, lähte- ning sihtkoht ja väljumise kellaaeg.
3.4. Reisija peab sõidupileti ostmisel koheselt kontrollima sellel olevate andmete, s.h väljumis- ja saabumiskuupäeva, kellaaja, marsruudi, reisijate arvu õigsust ja sõidupileti hinna vastavust makstule. Hilisemaid pretensioone andmete ja sularahatehingute õigsuse suhtes ei rahuldata.
3.5. Vedaja jätab endale õiguse kehtestada:
3.5.1 täiendavaid soodustusi teatud tingimustele vastavatele reisijatele (nt noored, lapsed, eakad jne);
3.5.1.1 Eesti siseliinidel kehtivad järgnevad soodustused:
100%
— lastele, kes ei ole jooksva õppeaasta 1. oktoobriks saanud 7-aastaseks;
— puudega laps kuni 16 a (k.a.)
— raske või sügava puudega 16-aastane või vanem isik
— raske või sügava nägemispuudega isik
— raske või sügava nägemispuudega isiku saatja, juhtkoer või abikoer
10%
— laps kuni 16 a. (k. a.) õpilasepileti esitamisel;
— eakas üle 60 a (k. a.) pensionitunnistuse esitamisel;

4. SÕIDUPILETI MUUTMINE JA TAGASIOSTMINE

4.1. Sõidupiletis muudetuste tehakse ja sõidupileteid ostetakse tagasi ainult sellest müügikohast, kust need on ostetud.
4.1.1. Internetist aadressilt www.t-pilet.ee ostetud sõidupileteid saab tagastada, täites https://www.tpilet.ee/ru/return-ticket kodulehel vastava veebivormi.
4.1.2 Pretensioonid juhilt otse bussis ostetud piletite kohta saab esitada otse Valgis OÜ-le kirjalikult aadressil valgis@list.ru või helistades ettevõtte juhile +372 56 923 925

5. REISIJATE PRETENSIOONIDE (KAEBUSTE) ESITAMISE JA LÄBIVAATAMISE REEGLID.

5.1. Reisija esitab vedajale pretensiooni kolme kuu jooksul arvates päevast, mil graafikujärgne vedu teostati või oleks pidanud toimuma. Ühe kuu jooksul alates pretensiooni laekumisest teavitab vedaja reisijat, kas tema kaebus on põhjendatud, kas see on tagasi lükatud või on veel menetluses. Vedaja poolt lõplik vastus kaebusele siiski reisja peab saama hiljemalt kolme kuu jooksul pärast kaebuse saamist.
5.2. Kõik küsimused, kaebused ja pretensioonid, aga ka tänuavaldused võetakse vastu e-posti teel valgis@list.ru ja neid käsitletakse mõistliku aja jooksul. Probleemide kiireks lahendamiseks palume helistada ettevõtte juhile +372 56 923 925.